Het OJKO-team

Prof. dr Bea Maes

Het project wordt uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Bea Maes (KU Leuven). Bea Maes beëindigde haar studies Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek, aan de KULeuven in 1987. Ze werd aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en behaalde haar doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen in 1994, met een proefschrift over ‘Het psychosociaal functioneren van volwassen mannen met het fragiele-X syndroom’. Zij is momenteel gewoon hoogleraar aan de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KULeuven, waar zij enkele jaren geleden het initiatief nam om het OJKO-project op te starten. Zij is gespecialiseerd in het domein van opvoeding, onderwijs en orthopedagogische begeleiding van personen met een handicap.

Carla2


Prof. dr. Carla Vlaskamp

Carla Vlaskamp, opgeleid als fysiotherapeut én orthopedagoog, heeft zich in haar carrière gericht op onder andere revalidatie, onderwijs advies diensten en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf 1985 is zij werkzaam bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Waar zij eerst aangesteld werd als universitair docent, daarna promoveerde op de ontwikkeling van een opvoedingsprogramma voor kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen in residentiële voorzieningen. In 2001 werd ze benoemd tot bijzonder hoogleraar in de orthopedagogiek, in het bijzonder opvoeding en ondersteuning van personen met zeer ernstige verstandelijke beperkingen. Van 2008 tot 2014 was zij gewoon hoogleraar in de orthopedagogiek.

annette in de wind_klein


Dr. Annette van der Putten

Annette van der Putten studeerde (kinder) fysiotherapie en bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte zij een aantal jaren in binnen en buitenland als kinderfysiotherapeute. In 2005 promoveerde zij, vanuit een samenwerkingsverband tussen bewegingswetenschappen en orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningenop op de effectiviteit van een bewegingsinterventie bij kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Momenteel werkt zij als universitair hoofddocent bij de basiseenheid orthopedagogiek van de RUG waarbij zij betrokken is binnen het onderwijs en onderzoek op het gebied van kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

 


Kristien Hermans

kristien bol

Kristien was reeds werkzaam in het buitengewoon onderwijs als orthopedagoog, voerde verschillende praktijkgerichte onderzoeken uit (steeds met/over mensen met een beperking) en zette ook enkel stappen in het hoger onderwijs. Ze vindt het fijn om in contact te komen met ouders, begeleiders, maar bovenal met de kinderen zelf die deelnemen aan het OJKOproject. Kortom, een interessant project, waar ze met plezier mee haar schouders onder zet!​”

Marleen Wessels MSc

marleen

Marleen Wessels is promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling orthopedagogiek. Marleen is in 2015 afgestudeerd als orthopedagoog en behaalde in 2016 haar research master diploma. Tijdens haar research master was ze voor haar traineeship betrokken bij een onderzoek naar motorische activering van mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Daarnaast richtte haar afstudeeronderzoek zich op diagnostiek bij deze doelgroep. Ook haar promotieonderzoek zal zich richten op diagnostiek bij kinderen en volwassenen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Daarnaast zal ze voor het OJKO project betrokken zijn bij de huisbezoeken en contacten met ouders en organisaties.

 


Ines Van keer MSc.

Ines maakt deel uit van de onderzoekseenheid gezins- en orthopedagogiek aan

de KULeuven, waar zij in 2014 afstudeerde als master in de pedagogische wetenschappen – optie orthopedagogiek. Binnen het OJKO-project richt zij zich vooral op de invloed van omgevingsfactoren op de ontwikkeling van jonge kinderen. Voornamelijk de nabije omgeving waarin een kind opgroeit (het gezin en bredere familie, een voorziening die het kind begeleidt,…) en de activiteiten die binnen hun dagelijks leven worden aangeboden, wekken haar interesse. Ze is actief als persoonlijk begeleidster van een meisje met meervoudige beperkingen en deed tijdens haar stage ervaring op met het begeleiden van kinderen en jongeren met een beperking.

 


Ann Dhondt Msc

Ann studeerde in 2002 af als logopedist aan de Ugent, en besloot om ook de Ann Dhondtlerarenopleiding en een bijkomende specialisatie Taalwetenschappen te volgen. Ze werkte gedurende enkele jaren als logopedist en begeleider in verschillende revalidatiecentra en voorzieningen. Vervolgens ging ze in 2006 aan de slag bij het VAPH als hulpmiddelenconsulent op het kenniscentrum hulpmiddelen. In 2008 begon ze als lector en onderzoeker op de Hogeschool Vives in Brugge, in de opleiding logopedie en audiologie. Sinds juni 2017 is ze verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KULeuven, waar ze zich inzet voor het OJKO-project. Ann focust zich als logopedist vooral op de vroeg-communicatieve ontwikkeling van de kinderen, zoals het maken van oogcontact of het gebruiken van lichaamstaal of geluiden om iets duidelijk te maken.

 


Minou Nauta

Minou Nauta is jaren werkzaam geweest in de zorg voor meMinounsen met een ernstig meervoudige beperking. Sinds 2017 zet ze haar ervaring en enthousiasme in binnen het OJKO-team in Nederland. Ze verzorgt de huisbezoeken in Nederland. Ze is moeder van een dochter van 8 maanden en kan er ontzettend van genieten om met haar te wandelen en te spelen. Daarnaast leest Minou graag en vindt ze het heerlijk om uit eten gaan.


Gertruud Schalen MSc.

Gertruud is promovendus bij de afdeling Orthopedagogiek aan de universiteit van Groningen. Gertruud is in 2010 afgestudeerd als Bewegingstechnoloog aan de Haagse Hogeschool. In april 2015 heeft ze het diploma van de Research Master Orthopedagogiek van de Universiteit Leiden behaald. Naast haar studie is Gertruud 8 jaar werkzaam geweest als begeleider en gezinsondersteuner in de gehandicaptenzorg en als oppas bij kinderen met beperkingen aan huis. Haar interesses binnen het werkveld liggen in beweging, psyche, het brein, kinderen en opgroeien. Gertruud gaat binnen het OJKO-project de huisbezoeken in Nederland verzorgen, en zal zich in haar proefschrift vooral richten op de motorische ontwikkeling van kinderen. Buiten het werk liggen haar interesses in: dansen, lezen, en reizen.


Willeke de Jong Msc.

Foto Willeke

Willeke studeerde in 2018 af als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Tijdens haar studie is ze onder andere werkzaam geweest als onderwijsassistent in het speciaal onderwijs, als huisoudste in de jeugdzorg en als zorgassistent in de ouderenzorg. Naast het werken achter de schermen bij het OJKO-project, volgt Willeke de master onderwijswetenschappen. In haar vrije tijd vindt ze het leuk om bezig te zijn met haar interieur of een ommetje te maken op haar racefiets.