Over ons

Het OJKO-project is gestart in oktober 2013. Het project is een internationaal samenwerkingsproject tussen de universiteiten van Leuven in België en Groningen in Nederland.

In Leuven wordt het OJKO-project uitgevoerd in de context van de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek. Binnen deze onderzoekseenheid coördineert Professor Dr. Bea Maes onderzoek naar onderwijs en ondersteuning voor personen met een verstandelijke beperking, met als specialisatie personen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Haar focus ligt op het in kaart brengen, evalueren en verbeteren van de kwaliteit van leven en ondersteuning, communicatie, interacties en probleemgedrag bij deze personen. Vanuit de schaarste aan onderzoek naar kinderen met een grote cognitieve en motorische ontwikkelingsvertraging startte zij, in samenwerking met RU Groningen, het OJKO-project op. Meer informatie over de Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek Leuven is te vinden op https://ppw.kuleuven.be/ogop.

In Groningen is het project onderdeel van het Research Centre EMB Groningen. Het doel van het Research Centre is het bundelen en uitdragen van wetenschappelijke kennis in nauwe wisselwerking met de praktijk op het gebied van personen met ernstige meervoudige beperkingen. Het Research Centre richt zich hierbij specifiek op twee doelgroepen: personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en personen met aangeboren of verworven doofblindheid (DB). Meer informatie over het Research Centre in Groningen is te vinden op http://www.rug.nl/pedok/onderzoek/researchpmd/index.

 

Lees meer over ons
Medewerkers OJKO Team
Samenwerkingspartners en sponsoren van het OJKO-project