Agenda

Volgende studiedagen, congressen, onderzoeksdagen zorgen voor een goedgevulde agenda. Klink op de link als je meer wil weten.

Voorjaar 2020: nieuwe roundtable van de SIRG, wordt nog gepland (voor meer uitleg, zie onder)

16 januari: vorming voor Multiplus over de Communicatie Matrix

 

 

Activiteiten in het verleden

World Congress IASSID, Glasgow, Scotland – 5 tot 9 augustus 2019

Het thema dit jaar voor de IASSIDD conferentie was ‘Future4all’. IASSIDD staat voor International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (https://www.iassidd.org/).

Ann presenteerde de voorlopige resultaten van haar studie rond communicatieve vaardigheden aan een groep jonge onderzoekers op de ‘Early Career Researchers Meeting’ van de Special Interest Research Group PIMD (https://www.iassidd.org/profound-intellectual-and-multiple-disabilities/). Verder werd OJKO vertegenwoordigd in een symposium rond gezinnen, waar Ines de resultaten van haar interviewstudie toelichtte.

 Université Paris Nanterre: International conference: “PIMD and the learning processes” –  22 & 23 maart 2019

Ann vertelde in Parijs hoe ze het aanpakt om de communicatieve gedragingen van de OJKO-kinderen in kaart te brengen. Ines stelde haar studies rond interactie voor als een poster, en Sien (zij maakt ook deel uit van onze onderzoeksgroep) stond bij een poster over haar gehechtsheidsonderzoek.

Researchdays in Utrecht: 22-23 november 2018

Gezamenlijk (Ann-Ines-Sien) maakten we een presentatie waarbij we de (methodologische) moeilijkheden bespraken over onderzoek doen bij kinderen met ernstige en meervoudige beperkingen, en hoe wij met die moeilijkheden omgaan.

 Studiedag van Multiplus in Mechelen op 16 oktober 2018

verschillende onderzoekers van onze onderzoekseenheid stelden hun onderzoek voor.

5th IASSID Europe conference – Athene  – 18 tot 20 juli 2018

Het thema dit jaar voor de IASSID conferentie is Diversity & Belonging: Celebrating Difference. IASSID staat voor International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities. https://www.iassidd.org/.

OJKO kreeg onder de vorm van een mini-symposium binnen het congres zelf de exclusieve aandacht, met presentaties over de communicatieve vaardigheden, de sociaal-emotionele ontwikkeling en ouder-kind interactie bij de OJKO-kinderen.

Roundtable SIRG-PIMD – Fribourg (Zwitserland) – 29 en 30 augustus 2017

De SIRG-PIMD (Special Interest Research Group- Profound Intellectual and Multiple Disabilities) is een verzameling van onderzoekers en praktijkwerkers, gericht op een wereldwijde uitwisseling van onderzoeks- en praktijkgerelateerde informatie inzake personen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (in het Engels PIMD). Deze groep is gericht op het uitbouwen van een netwerk vanuit verschillende disciplines en verschillende landen, om zo internationale en multidisciplinaire samenwerking te bevorderen. Het uiteindelijke hoofddoel is om de levenskwaliteit en zorg/ondersteuning van/voor personen met ernstige meervoudige beperkingen te bevorderen, met oog voor de zorgfiguren en de familieleden van deze personen.

De onderzoeksgroep biedt een kader voor de verzameling van informatie met betrekking tot de onderzoeksinteresses, expertise en publicaties van de groepsleden. Binnen het totale proces van samenwerking vormen de inzichten en de bijdragen van niet-professionals, waaronder mensen met een verstandelijke beperking en hun familie en vrienden, een fundamenteel onderdeel van de werking. De SIRG werkt door middel van een nieuwsbrief, en een tweejaarlijkse ronde tafel conferentie. De groep maakt ook diverse bijdragen op de Europese en Wereld Congressen van IASSIDD.

Lidmaatschap staat open voor personen met een interesse in eender welk facet van onderzoek of de praktijk met betrekking tot personen met ernstig meervoudige beperkingen: onderzoekers in de psychologische, educatieve en de medische sector; leerkrachten, therapeuten, professionals in de scholen en diensten voor mensen met een ernstige meervoudige beperking; familieleden of andere belangrijke personen in het leven van mensen met een ernstige meervoudige beperkingen; vertegenwoordigers van vrijwilligers of dienstverlenende organisaties.

Gertruud en Ines zullen presenteren over het OJKO-project tijdens deze Roundtable. Meer informatie: http://events.unifr.ch/sirgpimd/en/

 

Early Career Researchers Meeting – SIRG PIMD – Fribourg – 28 en 31 augustus 2017

Elk jaar organiseren we een ‘Early Career’ Onderzoekers Meeting tijdens een IASSIDD conferentie of een rondetafelgesprek van de SIRG-EMB. De vergadering zal alle ‘Early Career’ Onderzoekers voorzien van de mogelijkheid om een aantal onderwerpen met betrekking tot hun projecten te bespreken en om hun ervaringen te delen, door middel van workshops, presentaties en netwerkbijeenkomsten. Senior onderzoekers zijn aanwezig om begeleiding en feedback te geven. De bijeenkomsten worden georganiseerd door twee of drie ‘Early Career’ Onderzoekers en gesponsord door de SIRG-EMB.

‘Early Career’ Onderzoekers van de SIRG-EMB zijn afkomstig uit verschillende universiteiten en instellingen over de hele wereld. De meerderheid van de ‘Early Career’ Onderzoekers werken aan een promotieonderzoek op het gebied van onderzoek van mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Echter, junior onderzoekers of wetenschappelijke medewerkers die nieuw zijn op het gebied van onderzoek van mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen zijn meer dan welkom!

ISED-seminarie – Leuven – 6 en 7 juni 2017

Het ISED-seminarie is een intensieve bijeenkomst gericht op promotiekandidaten/ doctoraatstudenten en postdocs die onderzoek doen op het gebied van personen met een beperking. Tijdens deze twee dagen zullen onderzoeksmethoden en -resultaten worden gepresenteerd en zullen ervaringen uitgewisseld worden rond onderzoeksgerelateerde thema’s waar velen mee te maken hebben.

 

EACD – Amsterdam – 17-20 mei 2017

Op 17 tot en met 20 mei 2017 vindt de 29e bijeenkomst van de European Academy of Childhood Disability (EACD) plaats in Amsterdam. Tijdens deze conferentie staat kinderrevalidatie vanuit een multidisciplinair oogpunt centraal. Het is een gelegenheid om collega’s te ontmoeten: kinderartsen, neurologen pediatrische, orthopedische chirurgen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en andere paramedici, verpleegkundigen, onderzoekers, psychosociale en beroepen in het technische gebied van de kinderrevalidatie. Ook mensen met een beperking en ouders zijn betrokken bij de conferentie.

Het thema van de conferentie is: ‘steps into the future’, gericht op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van beperkingen in de kindertijd. Thema’s binnen de conferentie zijn: klinische bewegingsanalyse, fenotype en genotype, lange termijn effecten van de behandeling, lichamelijke activiteit en fitheid, ondersteunende technologie, netwerken en geïntegreerde zorg en participatie autonomie, familie gerichte interventie en levensloopperspectief. Dit zijn overkoepelende thema’s voor verschillende diagnosegroepen.

Gertruud zal deelnemen aan deze conferentie en hier door middel van een poster presenteren over het OJKO-project. Meer informatie: http://www.eacd2017.org/

 

Dit jaar wordt de bijeenkomst georganiseerd door Juliane Dind en Gertruud Schalen. Meer informatie: http://ecrmpimd.weebly.com/information.html

 

2 juni 2016 – EMB Today
Op donderdag 2 juni 2016 organiseerden de ’s Heeren Loo Zorggroep en de Rijksuniversiteit Groningen het congres ‘EMB Today’ in de Colour Kitchen in Utrecht. Onderzoekers, zorgprofessionals en familie deelden kennis over (de ondersteuning aan) mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB). Op http://www.sheerenloo.nl/embtoday vinden jullie alle informatie.

17 – 21 mei 2016 – themaweek ENABLIN+ Multiplus
Van dinsdag 17 tot en met zaterdag 21 mei 2016 vond de themaweek ENABLIN+ Multiplus plaats rond de integratie van onderwijs en zorg voor kinderen en jongeren met complexe en intensieve ondersteuningsnoden. Achtergrondinformatie vind je terug op de webpagina: http://enablinplus.nl/en/calendar/older-activities/thematic-enablin-week-planned-may-2016-joining-forces-mulp.