Informatie voor ouders

cropped-dsc_5186.jpegMaakt u zich zorgen omdat uw kind bepaalde vaardigheden nog niet beheerst, zoals omrollen, kruipen, lopen, brabbelen of praten?

Merkt u dat uw kind in vergelijking met andere kinderen achterloopt in de ontwikkeling? En vindt u het lastig dat u niet weet hoe de ontwikkeling van uw kind zal verlopen?

Bent u ouder van een kind (0 tot en mét 4 jaar) dat zich op motorisch en verstandelijk gebied vertraagd ontwikkelt?

Herkent u zichzelf in één of meerdere van bovenstaande vragen, dan zijn wij op zoek naar u!

Veel ouders van kinderen met een grote verstandelijke en motorische achterstand ervaren een onzekerheid omdat hetgeen hen te wachten staat onbekend is. Ouders weten vaak niet wat hun kind later wel en niet zal kunnen, en hoe zij hun kind het beste kunnen helpen. Ook voor artsen is het soms moeilijk te voorspellen wat het verloop van de ontwikkeling van een kind met motorische en verstandelijke achterstand zal zijn. Wetenschappers en artsen weten nog (te) weinig over het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen met een grote verstandelijke en motorische ontwikkelingsvertraging.

Daar willen wij graag verandering in brengen! We willen dat er meer bekend wordt over de ontwikkeling van deze jonge kinderen. En met ontwikkeling bedoelen we de groei van kinderen op meerdere vlakken: sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, emotionele vaardigheden, verstandelijke vaardigheden, en motorische vaardigheden. We willen weten hoe de ontwikkeling op deze vlakken verloopt: welke vaardigheden bereiken kinderen als zij opgroeien, en in welke volgorde doen zij dit?

Wij vinden dit belangrijk omdat we willen dat wetenschappers en artsen in de toekomst beter antwoord kunnen geven op de vragen van ouders, begeleiders en andere betrokkenen over de ontwikkeling van deze kinderen. Hier hebben we uw hulp voor nodig.

Meer weten over het onderzoek?

Voorlopig hebben het zoeken naar nieuwe kinderen die deelnemen aan het project stopgezet. Mocht je meer informatie willen over het project, mag je wel altijd contact opnemen via het contactformulier, of gewoon eens telefoneren. Wij beantwoorden je vragen graag!

Wil je weten wat ouders ervan vinden die al mee doen aan het project?

Oudersvertellen_OJKO