Informatie voor hulpverleners

DSC_4954Als zorgprofessional komt u in uw dagelijkse praktijk mogelijk in contact met jonge kinderen met een grote motorische en verstandelijke ontwikkeling
svertraging. De kennis over het ontwikkelingsverloop en de ontwikkelingsmijlpalen van deze kinderen is zeer schaars. Om die reden bundelen prof. dr. Bea Maes (KU Leuven) en prof. dr. Carla Vlaskamp (RU Groningen) de krachten in de vorm van een onderzoeksproject. Dit internationale onderzoek zal ons inzicht in de ontwikkeling van jonge kinderen met een grote motorische en verstandelijke ontwikkelingsvertraging vergroten. Deze kennis kan van grote waarde zijn voor het juist interpreteren van diagnostische gegevens en/of observatiegegevens van deze kinderen. Daarnaast kan een grotere kennis over de ontwikkeling ouders en hulpverleners handvatten bieden om de ontwikkeling van deze kinderen optimaal te stimuleren.

De centrale doelstelling van het onderzoek is om zowel de globale kindontwikkeling als de motorische, communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen met een grote motorische en verstandelijke ontwikkelingsvertraging op te volgen. We willen ook weten welke factoren van het kind, de omgeving en de context invloed hebben op de ontwikkeling. Op die manier willen we ontwikkelingstrajecten en -patronen analyseren en kritische periodes onderkennen.

In dit project willen we meer te weten komen over jonge kinderen met een risico op blijvende ernstige cognitieve én motorische beperkingen. Meer specifiek: de kinderen die wij willen volgen hebben een grote ontwikkelingsachterstand op motorisch en verstandelijk gebied en zijn in de leeftijd van 6 maanden tot en mét 4 jaar op het moment van aanmelding. Voor meer informatie hierover kunt u met ons contact opnemen.

Door middel van halfjaarlijkse bezoeken willen we de groei van deze kinderen op verschillende gebieden in kaart brengen. De eerste bezoeken zijn gestart in mei 2014.

 

Op dit moment hebben we de rekrutering van nieuwe proefpersonen stopgezet. Mocht u echter meer informatie willen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Spreekt u liever één van onze onderzoekers persoonlijk, neemt u dan gerust telefonisch contact op.