Output

Er is ondertussen ook al wat output over OJKO gepubliceerd of op het web terug te vinden, klik op de link om verder te lezen.

Van keer, I. &  Maes, B. (2018), Contextual factors influencing the developmental characteristics of young children with severe to profound intellectual disability:
A critical review, Journal of Intellectual & Developmental Disability, 43:2, 183-201

infographic

Van keer I, Colla S, Van Leeuwen K, Vlaskamp C, Ceulemans E, Hoppenbrouwers K, Desoete A, Maes B. (2017), Exploring parental behavior and child interactive engagement: A study on children with a significant cognitive and motor developmental delay, Res Dev Disabil. 2017 May;64:131-142. Epub 2017 Apr 10

infographic

Van keer, I., Ceulemans, E., Bodner, N., Vandesande, S., Van Leeuwen, K., & Maes, B. (2019). Parent-child interaction: A micro-level sequential approach in children with a significant cognitive and motor developmental delay. Research in Developmental Disabilities, 85, 172-186.

infographic

Van keer I., Van Leeuwen K., & Maes B. (2019). Exploring family activities and child engagement: A study on children with a significant cognitive and motor developmental delay. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32(4) 779-791.

infographic

Van keer, I., Seghers, N., Van Leeuwen, K., & Maes, B. (2019). Family activities in families including a young child with a significant cognitive and motor developmental delay: an ecocultural perspective. Journal of Physical and Developmental Disabilities.

infographic

Van keer, I., Van Leeuwen, K., & Maes, B. (2019). Gezinsactiviteiten en kindbetrokkenheid: een studie naar kinderen met een grote verstandelijke en motorische ontwikkelingsachterstand. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 45(2), 66-86.