Het OJKO-Project

Opvolgen van Jonge Kinderen met een Ontwikkelingsvertraging.

Samen met ouders en begeleiders van jonge kinderen met een grote ontwikkelingsvertraging willen we de ontwikkeling van deze kinderen opvolgen. We willen weten hoe kinderen van 6 maanden tot en mét 4 jaar (tot 59 maanden), die een grote achterstand hebben in de ontwikkeling, opgroeien.

Het verzamelen van informatie voor het originele OJKO-project werd afgerond in 2020. Tweemaal per jaar deden we taakjes en spelletjes met het kind, en vroegen we aan ouders of begeleiders om enkele vragenlijsten in te vullen en een gesprekje te doen. Op deze website bieden we jullie een overzicht van de resultaten tot nog toe. De kennis uit OJKO 1.0 zal de komende jaren nog verder blijven groeien.

Met wat we reeds geleerd hebben, willen we ook vooruit kijken. Nieuwe kennis werpt namelijk nieuwe vragen op. Daarom is het OJKO-team momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuw onderzoeksproject. Wie weet doe jij binnenkort wel mee aan OJKO 2.0?

Ontdekken is ontwikkelen.

image

Dit project is een samenwerking van de  Universiteit van Leuven en de Rijksuniversiteit Groningen. Het OJKO-project werd goedgekeurd door de Ethische Commissie (KU Leuven en RU Groningen) en de Medische Ethische Commissie (KU Leuven)